● REDAKTOR PROWADZĄCY

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ • WSPÓLNIE MOŻNA LEPIEJ

Asysta ● W słowniku synonimów języka polskiego istnieje ponad pięćdziesiąt wyrazów bliskoznacznych dla słowa, którego znaczenie się określa jako: towarzyszenie komuś. Bez doprecyzowania komu i przy czym oraz w jakiej formie i jakim celu. Stąd też najczęstszym, najbardziej popularnym znaczeniem słowa asysta jest współudział w tworzeniu (wykonaniu) czegoś. Ponownie bez wskazania: czego.

Niewątpliwie dlatego, że w drugim znaczeniu asysta to: grupa osób towarzyszących; eskorta; świta; poczet; obstawa – których nie dotyczy ten portal, przedstawiający ofertę asysty przy:

Redaktor prowadzący ● Jest to osoba, która z upoważnienia ich właścicieli – na etapie budowy – nadzoruje proces tworzenia  stron internetowych / portali.

Następnie jest odpowiedzialny za całokształt publikowanych  treści.

poznaniu specyficznych zagadnień

pisaniu tekstów specjalistycznych

redagowaniu i korekcie tekstów

tworzeniu treści na strony internetowe

Redaktor treści ● To osoba, która wykorzystując swoje umiejętności, zaś przede wszystkim posiadaną wiedzę zajmuje się tworzeniem tekstów o wybranej tematyce. Ponosząc odpowiedzialność za ich wartość merytoryczną, a nade wszystko rzetelność przekazu informacji. Rzetelność informacji oznacza, że dana informacja jest prawdziwa oraz wszystkie jej elementy znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, a źródła jej pochodzenia są wiarygodne. Odpowiednia jakość informacji, jej rzetelność jest kluczowa dla jej przydatności.

Poddając rzetelność informacji ocenie należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

➤ aktualność
➤ autorytet

➤ dokładność
➤ dostępność

➤ kompletność
➤ poprawność

➤ prawdziwość
➤ relewantność

Obecnie – dzięki Internetowi – dostęp do informacji stał się prosty, a tworzyć ich treści jest możliwe dla każdego. Także zarządzanie informacją jest bardzo łatwe i szybkie. Dlatego (niestety) równolegle można zaobserwować pogorszenie jakości informacji, a także ich przesyt. Natomiast trudność weryfikacji stwarza zagrożenie, że informacje – wtedy, gdy zostały pozyskane z nierzetelnych źródeł – mogą być nieprawdziwe.

+
Wiedzieć, że się wie, co się wie i wiedzieć, że się nie wie, czego się nie wie – oto prawdziwa wiedza.
[ Konfucjusz ]

POLECANE LINKI • OTWÓRZ

REKLAMA • OFERTA POMOCY