• Asysta, czyli towarzyszenie komuś. Częstokroć powiązane z udzielaniem wsparcia, a nawet asekuracją mającą zabezpieczyć osobę wykonującą dla niej trudną czynność. Tak jest również wówczas, gdy zleceniodawca otwiera zlecenie, a zleceniobiorca je realizuje. Wykonując powierzone mu zadania jednorazowo lub wielokrotnie, cyklicznie lub dorywczo, kompleksowo lub w zakresie szczegółowo określonym. Zawsze niezależnym zakresie, albowiem efektywna i skuteczna pomoc jest wtedy, gdy są nią działania oczekiwane, jak i potrzebne, a nie wymuszane i niechciane. Nierzadko przedstawiane w pakietach, lecz bez możliwości ich skonfigurowania tj. doboru zakresu wsparcia. Zasada „wszystko albo nic”, zero-jedynkowość jest praktyką dalece naganną. Zazwyczaj przez tego kto ją stosuje jest haniebnym sposobem na wykorzystanie przymusowego położenia osoby oczekującej pomocy i wsparcia, w sytuacji dla niej bez wyjścia.

+

+

+

Portale tematyczne grupy WAWARES.pl przedstawiają ofertę skierowaną do Kościoła katolickiego i podmiotów z nim związanych. Treści publikowane na tych portalach winny przekonać, że nawet z konieczności to samo, nigdy nie musi być takie samo. I bezsprzecznie nie będzie, gdy wielokrotnie powielane szablony, wspólnie tworzące bylejakość zastąpi się indywidualnym i niepowtarzalnym projektem. W takim przypadku tworząc portal internetowy (np. parafialny) autentycznie własny.