▪ OPRACOWANIE TREŚCI

Adiustacja to profesjonalna redakcja i korekta tekstów. Korekta obejmująca nie tylko poprawki gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne, ale również sprawdzanie logicznej spójności tekstu oraz wizualnej, estetycznej. Krótko, adiustacja to sprawdzanie poprawności tekstu. Poprawny to zgodny z faktami, przestrzegający obowiązujących norm. Poprawność to zgodność z przeznaczeniem, wymaganiami lub oczekiwaniami. Natomiast poprawność językowa, przyjazny ton i rzeczowa treść to cechy skutecznej komunikacji. Warto też wiedzieć, że według niektórych źródeł często utożsamiane wzajemnie pojęcia obejmują inny zakres czynności. Redakcja to proces opracowania treści pod względem merytorycznym i językowym. Celem tego etapu jest wyeliminowanie błędów w warstwie rzeczowej – logicznej i przedmiotowej – oraz językowej. Korekta to proces opracowania treści pod względem językowym i wizualnym. Jej celem jest wyeliminowanie wszystkich błędów niezauważonych na wcześniejszych etapach. Adiustacja (inaczej: redakcja techniczna) to proces opracowania treści pod względem technicznym i graficznym. Celem na tym etapie jest zbudowanie makiety / layoutu, który będzie nie tylko odpowiedni do danego typu publikacji, ale też estetyczny i przejrzysty. Z kolei inne źródła wskazują, że adiustacja to ostatnia czynność po redakcji i korekcie. Zadaniem adiustatora (ang. copy editor, revisor) jest uporządkowanie tekstu tak, by jego odbiór był czytelny i klarowny. Dlatego jednym z zaledwie dwóch synonimów słowa adiustator, poza słowem: redaktor, jest słowo „mózgowiec”. Odwołując się do haseł krzyżówkowych „mózgowiec” to badacz, poszukiwacz, człowiek intelektu, kultury, nauki oraz mędrzec,  człowiek wielkiego umysłu. Nie sięgając ani tak daleko, ani zbyt wysoko najlepiej będzie, gdy adiustatora nazwie się „porządkowym”. Dlaczego?

W ramach współpracy oferuję adiustację, czyli uporządkowanie treści tak, by jego odbiór był czytelny i klarowny, a publikowany tekst był przejrzysty.

W języku technicznym adiustacja czynność po wzorcowaniu (kalibracji) – strojenie. Wzorcowanie inaczej kalibracja polega na ustaleniu wartości wskazywanych przez przyrząd wzorcowany w stosunku do odpowiadającym im wartościom wzorca miar. Strojenie inaczej adiustacja polegająca na przywróceniu przyrządu pomiarowego do stanu, w którym jego dokładność pomiarowa jest zgodna z danymi technicznymi określonymi przez producenta albo błędem akceptowalnym przez użytkownika. A z tego wypływa logiczny wniosek, że posiadanie umiejętności niezbędnych dla poprawnego wykonania adiustacji… – także tekstów – … jest nie tylko niezbędne, lecz konieczne. Zatem „porządkowym” („stroicielem”) nadającym treściom właściwą dla potrzeb formę jest znawca tematu, profesjonalista wykonujący adiustację – adiustator.