Administrator to nie tylko webmaster, czyli projektant strony internetowej, czy też osoba zajmująca się aktualizowaniem jej treści. Odpowiedzialność administratora dotyczy przede wszystkim treści stron internetowych, aby te były zgodne z prawem. Zatem obowiązkiem administratora jest zapobieganie wszystkim działaniom niezgodnym z prawem. Zwłaszcza, gdyby zamierzona publikacja naruszała prawo prasowe, prawo autorskie oraz przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych, ale nie tylko. Gdyż zabroniona prawem jest również ukryta reklama, inaczej kryptoreklama, która jest rodzajem tzw. czynu nieuczciwej konkurencji (art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Zabronione prawem także jest stosowanie ukrytych przekazów handlowych, czyli „zachęcanie” do… (np. nabycia usługi). Natomiast z lobbingiem mamy do czynienia m.in. wtedy, gdy następuje ograniczenie wyboru przez wskazanie konkretnego wykonawcy usług. Dlatego, gdy wiele treści publikowanych na stronach internetowych narusza obowiązujące przepisy prawa i to jest zjawiskiem powszechnym administrator, który będzie rzetelnie wypełniał obowiązki wydaje się być nieocenionym skarbem.