Czasem dobrze jest wiedzieć „że” i nawet „co”, lecz nie wiedzieć „jak”. Co nie jest powodem wstydu, gdyż nikt nie musi wiedzieć wszystkiego. Niejednokrotnie wiedząc „jak” nie chce się bądź też nie można, a co najmniej nie powinno powielać się – zwłaszcza, gdy już wielokrotnie zrealizowanych – własnych pomysłów. Naśladownictwo też nie zawsze przynosi pozytywne efekty. Zwłaszcza, iż z reguły bardzo negatywnie oceniana jest osoba, która tylko kogoś naśladuje, a pozytywnie kreatywna. Szczególnie, gdy są powody, aby ta osoba mogła być naśladowana. Tymczasem każdy człowiek jest zdolny do tworzenia czegoś nowego, oryginalnego; każdy jest twórczy. Nawet jeśli tak nie jest, to wszyscy ludzie potrafią przedstawić swoje potrzeby i określić oczekiwania; wtedy z pomocą animatora zdolni są zrealizować swój projekt „na miarę”. Animator natomiast spoglądając na wszystko „świeżym okiem”, czyli mając nowe spojrzenie na to, co już było a nawet jest, lecz trzeba powtórzyć, zdolny jest przedstawić nowe możliwości. Często wskazując na nowe metody oraz używając innych niż dotychczasowe narzędzi, które mogą służyć realizacji zamierzonego celu, wdraża tym samym nowe i ciekawe projekty.