Pisać potrafi każda osoba, lecz już nie wszyscy są do tego zdolni by skomponować teksty ciągłe spełniające określone wymagania. Szczególnie wtedy, gdy teksty te czyniąc zadość wymogom merytorycznym, jako użytkowe o charakterze informacyjnym muszą być w całości zrozumiałe dla określonej grupy odbiorców. Pośród których nie wszyscy muszą być fachowcami w danej dziedzinie. Natomiast dla tych, którzy nie znają zagadnienia powinny być tekstami edukacyjnymi. W związku z czym „przenaukowienie” przekazywanych treści nie jest wskazane, a pomimo tego tekst powinien być napisany poprawnie. Dlatego wtedy, gdy tekst zawiera fachowe terminy i sformułowania, jego opracowanie i przygotowanie warto zlecić profesjonaliście. Znającemu tematykę, lecz przede wszystkim wykazującemu zdolność przekazania zasobu własnej wiedzy w sposób profesjonalny, a zarazem bardzo przystępny. Zwłaszcza, że najważniejszą cechą informacji jest dostępność, którą się osiąga pisząc teksty proste i zrozumiałe dla każdego. Co z kolei jest podstawą skuteczności przekazu i tym samym – zwłaszcza w Internecie – przynosi najbardziej oczekiwany oraz pożądany, gdyż tylko pozytywny rezultat.