Media XXI wieku borykają się problemem, którym są celowo tworzone i rozpowszechniane fake newsy, czyli fałszywe informacje rozpowszechniane w Internecie. Powszechność zjawiska jest ogromna i z tego powodu ono stało się istotnym problem. Fake newsy stały się nieodłącznym elementem medialnej rzeczywistości. Fake news potrafi w mgnieniu oka, w zaledwie kilka minut zniszczyć dorobek wieloletni wysiłek budowania wizerunku instytucji i osoby. Budowanie reputacji w Internecie to proces długotrwały, a wieloletni wysiłek może zostać zniweczony zaledwie jednym negatywnym wpisem. Dlatego też stały i na bieżąco prowadzony monitoring, sprawdzanie tego czy, kto i co na nasz temat pisze w Internecie to proces konieczny. Czemu m.in służy  fact-checking (także fact checking, z ang. „weryfikacja faktów”), który ma na celu zweryfikowanie informacji, polegający na dokładnym sprawdzaniu faktów w wiarygodnych źródłach. Weryfikacja może być przeprowadzona przed (ante hoc) lub po (post hoc) opublikowaniu lub innym rozpowszechnieniu. Celem jest promowanie prawdziwości i poprawności informacji. [ ] Natomiast bez względu na jej formę przeciwdziałać szkodliwej dezinformacji.