Odwiedzana strona w krótki sposób zwraca uwagę na liczne błędy i nieprawidłowości powszechnie występujące na wielu głównie parafialnych portalach i stronach internetowych, które zazwyczaj prowadzone są przez osoby niekompetentne. Bardzo wiele błędów można dostrzec także na e-serwisach diecezjalnych a więc tam, gdzie w ogóle być ich nie powinno. Dlatego, że za treści zamieszczane na informacyjnych są księża lub świeccy rzecznicy prasowi tychże diecezji, których dotyczy obowiązek określony w art. 12. 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. W związku z czym należy wyjaśnić, że prasa to nie tylko publikacje drukowane, lecz również internetowy przekaz informacji. Zatem od wskazanych osób należy wymagać pod każdym względem poprawnych informacji. Tym bardziej, że rzeczników prasowych, którzy w diecezjach najczęściej są autorami publikowanych treści i zarazem redaktorami odpowiedzialnymi za serwisy internetowe dotyczy art. 31 przywołanej ustawy, który na dziennikarzy nakłada obowiązek opublikowania rzeczowego i odnoszącego się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej informacji (wiadomości) zawartej w materiale prasowym.