Korekta wydawnicza to inaczej „szlifowanie” tekstów przed ich publikacją. Konieczna z tego powodu, że pomiędzy pisaniem a redagowaniem tekstów nie ma znaku równości. Tym bardziej, iż pisać może każdy i wszystko. Jednakże, aby teksty były poprawne wymagają nie tylko korekty językowej – gramatycznej, stylistycznej, ortograficznej i typograficznej, lecz również oceny pod względem merytorycznym, co bardzo często uznawane jest za najważniejsze. Zwłaszcza, że w tekstach dotyczących Kościoła katolickiego występuje terminologia specjalistyczna i mają zastosowanie zasady pisowni słownictwa religijnego. Powszechnie nieznane.

Ponadto – to, co najczęściej nazywamy spojrzeniem innym okiem z innej perspektywy w bardzo wielu przypadkach ujawnia niedoskonałości a nawet błędy, niedostrzegane przez autorów tekstów. Nie wykluczając, że są to uchybienia niezamierzone. Poza tym, aby dostrzec potrzebę korekty należy zrozumieć, iż pomyłki i błędy nie zdarzają się jedynie tym, którzy niczego nie robią. Wówczas, gdy największym błędem jest nieróbstwo! A lenistwo grzechem.

Należy również podkreślić, że korekta tekstów przed ich publikacją służy przede wszystkim podniesieniu ich wartości. Czyli to jaki cel (efekt, rezultat, skutek) zostanie osiągnięty po publikacji tekstów zależy w dużym stopniu od prawidłowo przeprowadzonej korekty. O czym należy pamiętać wiedząc, że parafialne strony www / portale dla bardzo wielu osób są jedynym źródłem wiedzy o Kościele katolickim. Dlatego poza rzetelną informacją trzeba nacisk położyć walory edukacyjne treści publikowanych we wskazanych miejscach.

Jednocześnie dostrzegając, że w czasach nam współczesnych Internet jest wiodącym medium informacji, ale też dezinformacji. Dlatego zwracając uwagę na autorytet Kościoła katolickiego nie wolno zapominać, że tylko najwyższa jakość  m.in. na parafialnych strona www / portalach upublicznianych treści jest dla utrzymania tegoż autorytetu gwarancją.