Polonistyka, edytorstwo czy dziennikarstwo to kierunki studiów, których ukończenie zdecydowanie pomaga osobom zawodowo zajmującym się poprawą tekstów. Dla tychże osób ważna jest także znajomość poprawnej polszczyzny i pełnego zakresu zasad pisowni słownika polskiego. Jednakże we wielu przypadkach to nie wystarcza, aby móc dokonać korekty merytorycznej. Zwłaszcza wtedy, gdy posiadany zasób wiedzy w danej dziedzinie jest niewielki, a znajomość bardzo specyficznej tematyki (np. Kościół katolicki) będąc na niskim poziomie , najczęściej jest niezwykle nikła. Wówczas rozległa wiedza na temat języka polskiego nie wystarcza, a pisownia słownictwa religijnego może być problem. Zwłaszcza, iż nawet to, co pozornie wydaje się zero-jedynkowe – wtedy, gdy dotyczy problematyki związanej z Kościołem – nie nie musi być a nawet nie jest tak oczywiste, jakby mogło się wydawać. Szczególnie, że w przestrzeni medialnej istnieje wiele nieprawidłowości, niestety częściej powtarzanych niż korygowanych. Dlatego utrwalonych, a z tego powodu uznawanych za właściwe. Pomimo, że tego typu informacje są zazwyczaj cząstkowe i/lub półprawdami a najczęściej wręcz nieprawdziwe.