Tematyka związana nie tyle z Kościołem widzianym oczyma wyznawanej wiary, co z funkcjonowaniem Kościoła jako instytucji jest o wiele bardziej skomplikowana niż komukolwiek może się wydawać. Dlatego szczególnie osoby świeckie – nawet te nazywane ludźmi Kościoła – mają problem ze zrozumieniem pewnych zagadnień, gdyż „Jako instytucja, Kościół przejawia się w sposób niezwykle zróżnicowany. Posiada określoną strukturę i bogatą tradycję, przejawem jego instytucjonalności jest podział na parafie i diecezje, cała różnorodność zakonów i duszpasterstwa specjalistycznego, kościoły i rozmaite gmachy kościelne, instytucje charytatywne, uczelnie i wydawnictwa. Ale na instytucjonalność Kościoła składa się również liturgia i teologia, prawo kanoniczne i zwyczaje lokalne, sztuka kościelna i tradycje językowe”. [ czytaj ] Należy również wiedzieć, że w hierarchii Kościoła katolickiego wyróżnia się hierarchię święceń oraz hierarchię jurysdykcji (urzędów), które wzajemnie się uzupełniają. Są także tytuły / godności honorowe, związane z pewnymi przywilejami, ale nie z władzą. Niektóre z nich są już „wygaszone” – noszą je ci, którym je nadano, lecz nowych osób nimi już się nie odznacza. <<< wróć                                                                                                                                                             czytaj dalej >>>