▪ ZMIANA DOSTOSOWACZA

Modyfikacja to częściowa, najczęściej niewielka zmiana, którą można określić zmianą dostosowawczą. Częściej do zmieniającego się stanu faktycznego niż np. potrzeb odbiorców informacji, nie raz i nie dwa będące wtedy tłumaczeniem „z polskiego na nasze”. Czego z kolei nie można postrzegać negatywnie. Zwłaszcza wtedy, gdy modyfikacja treści służy wytłumaczeniu trudnych i zawiłych zagadnień oraz zawiłej tematyki Kościoła. A także konieczna jest by wyjaśnić terminologię, czyli ogół terminów i słownictwa używanego w danej dziedzinie. Również mających specjalne znaczenie w jakiejś dziedzinie. Co jednak nie jest zmianą interpretacyjną. interpretacja jest pojęciem wieloznacznym, odnoszącym się do pojęciowo różnorodnych rodzajów działania. Natomiast modyfikacja to tylko zmiana „konstrukcji” dla zrozumienia treści. Określeniu modyfikacja tutaj wskazanemu najbardziej bliskie jest słowo wykładnia, czyli wyjaśnienie, skomentowanie czegoś. Mimo iż Wielki słownik języka polskiego PWN słowo „interpretacja” określa, że jest to sposób rozumienia albo wyjaśnienia sensu lub znaczenia czegoś. Dlatego, aby nie kluczyć wokół jednego tematu, wciąż powtarzając to samo należy uznać, że modyfikacja – jako tutaj użyte słowo jest zmianą dostosowawczą.

W ramach współpracy oferuję modyfikację treści do poziomu umożliwiającego jej zrozumienia przez osoby zapoznające się z informacjami.

Zatem modyfikacja jest adaptacją – przystosowaniem treści do innego użytku niż były przeznaczone i/lub do określonych potrzeb i warunków. Co to oznacza? Uwydatnia konieczność przystosowania treści nie tylko uwzgledniającej nieznajomość i/lub zawiłość zagadnień, lecz także strukturę społeczną środowiska i wykształcenie osób np. będących członkami wspólnoty parafialnej. W tym przypadku modyfikacja musi oznaczać znalezienie tego, co określa się „złotym środkiem” (łac. aurea mediocritas) i inaczej być nie może. Rozwiązanie pośrednie, unikające skrajności i jednostronności (umiar) nakazuje zachowanie właściwego środka między nadmiarem a niedomiarem. Rozwaga bowiem prowadzi do tego, że ani ci „lepsi” nie będą niedocenieni, ani ci „gorsi” nie poczują się zlekceważeni. To zaś wyjaśnia jak bardzo jest istotna modyfikacja również wtedy, gdy takie same treści – często z oczywistych przyczyn niezmienne – trzeba przekazać inaczej, a nawet w inny (indywidualny) sposób.