Administrować, czyli zarządzać i decydować o tym, co dzieje się z jakiegoś rodzaju całością. Definicja słowa wskazuje na całość – coś, co stanowi lub może być postrzegane jako jeden obiekt, którym jest np. portal internetowy. Wówczas, gdy jest to serwis informacyjny, będący zbiorem w niejednolitym zakresie i z różną częstotliwością zmiennych treści. Dlatego, gdy portal internetowy ma być źródłem wartościowych informacji jego „administratorem” – dlatego w cudzysłowie, gdyż z szerszym zakresem obowiązków – powinien być redaktor prowadzący. Natomiast sprawowany przez niego nadzór, w tym przypadku pilnowanie zgodności publikowanych treści z oczekiwaniami potencjalnych adresatów informacji, powinien być oparty na analizie potrzeb. I zobowiązywać do aktualizacji treści. Jednakże nie przez „włożenie” na strony informacji podanych na tacy. Albowiem powinnością osoby sprawującej nadzór jest również, a może nawet przede wszystkim nieprzerwane i rzetelne zapoznawanie się z zagadnieniami stanowiącymi tematykę portalu internetowego. Tym bardziej, że ambicją każdej osoby, której nieobce jest poczucie odpowiedzialność powinno być sumienne wykonywanie powierzonych jej zadań. Co wydaje się być oczywiste wtedy, gdy administratorem (redaktorem) portalu jest osoba, która nieprzypadkowo i dobrowolnie bierze na siebie obowiązek sprawowania nadzoru.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY • Osoby, które powierzą nam utworzenie portalu internetowego i/lub opiekę na istniejącym zyskają satysfakcję posiadania profesjonalnego kanału przekazu merytorycznych treści, wskutek otrzymanej od nas gwarancji zawsze rzetelnego, z wielką starannością wykonania powierzonych nam zadań. Bowiem zadowolenie P.T. Zleceniodawcy jest dla nas najważniejsze.