INFORMACJE RZETELNE

„Strona internetowa może zawierać różnego rodzaju informacje…” – takim stwierdzeniem najczęściej rozpoczyna się instruktaż dotyczący metod i narzędzi, a dokładnie technik manipulacji. Niestety dezinformacja i manipulacja w Internecie są zjawiskiem coraz powszechniejszym. Czy w takim razie można zaryzykować stwierdzenie, że możliwość poznania rzetelnej prawdy staje się problemem. Na pewno tak; być może nie zawsze, ale nierzadko. Tymczasem „Człowiek to jedyna istota w całym widzialnym świecie stworzonym, która nie tylko zdolna jest wiedzieć, ale także zdaje sobie sprawę z tego, że wie, i dlatego pragnie poznać istotną prawdę tego, co postrzega. Nikomu nie może być naprawdę obojętne, czy jego wiedza jest prawdziwa”. (Fides et ratio 25.) Prawda powinna stanowić istotę przekazu medialnego. Ocena wiarygodności publikowanych treści to najtrudniejsze zadanie, jakie stoi przed osobą szukającą informacji – zwłaszcza wśród treści, których źródłem jest Internet.

W ramach współpracy oferuję redagowanie informacji prawdziwych, które tylko wówczas są wiarygodne, gdy opracowane są rzetelnie.

„Rzetelność informacji oznacza, że dana informacja jest prawdziwa oraz wszystkie jej elementy znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, a źródła jej pochodzenia są wiarygodne. Dobrze również by wszystkie dane dotyczące informacji nie pochodziły z jednego źródła, ale by miały potwierdzenie w kilku niezależnych od siebie publikacjach, a także pochodziły od osoby posiadającej kwalifikacje i wiedzę pozwalającą na merytoryczne wypowiadanie się w danym temacie”. (M.Nowakowski 2015, s. 104)

„Odpowiednia jakość informacji, jej rzetelność jest kluczowa dla jej przydatności, a ostatecznie przekłada się na podejmowanie decyzji. Poddając rzetelność informacji ocenie należy wziąć pod uwagę kryteria takie jak:

▪ Aktualność • sprawdzenie czy znalezione informacje posiadają datę publikacji, oraz czy same treści są aktualne i publikowane w sposób systematyczny.
▪ Autorytet • sprawdzenie czy treści podpisane są nazwiskiem autora, a także czy ten autor jest osobą, która posiada odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie ++lpoświadczające jego wiedzę w danym temacie.
▪ Dokładność • sprawdzenie czy treść informacji pokrywa się z poziomem wiedzy autora, a także czy opisuje temat w sposób dokładny i szczegółowy.
▪ Dostępność • sprawdzenie czy znaleziona informacja jest udostępniona w taki sposób by mogła być wykorzystana w momencie gdy jest na to zapotrzebowanie.
▪ Kompletność • sprawdzenie czy znalezione dokumenty zawierają liczbę danych pozwalającą na stworzenie konkretnej wiedzy w oparciu o nie.
▪ Poprawność • zweryfikowanie czy informacje zredagowane są poprawnie gramatycznie, czy nie występują błędy ortograficzne, stylistyczne lub edycyjne.
▪ Relewantność • określenie czy pozyskane treści mają faktyczne znaczenie dla odbiorców.
▪ Rzetelność przekazu • sprawdzenie czy znalezione informacje zawierają elementy potwierdzające ich autentyczność i prawdziwość”. (M. Nowakowski 2015, s. 107)

czytaj więcej