Czym różni się portal od strony internetowej? Poznanie odpowiedzi na to pytanie jest ważne, aby zrozumieć, że portale od stron www odróżnia ich wielkość i wielowarstwowość. Strony internetowe – mając charakter głównie informacyjny – skupiają się przede wszystkim na udostępnianiu treści z którymi można zapoznać się każdy oraz w prosty sposób. Czego przykładem są np.  strony-wizytówki. Natomiast portale posiadają modułową konstrukcję (podstrony) i oferują szeroki zakres tematyczny informacji, skierowanych do różnych grup odbiorców. Portale (niektóre) posiadają wersje językowe, co także je odróżnia od stron www, zazwyczaj utworzonych w jednym języku.

Drugim zagadnieniem – najczęściej niestety (!) przejaskrawionym przez twórców stron www i/lub portali – jest tzw. content, czyli zwracanie uwagi na skuteczność marketingową i rozpoznawalność przez wyszukiwarki internetowe stron www i/lub portali. Co nie ma żadnego znaczenia, absolutnie żadnego dla Kościoła katolickiego, czyli też np. parafii. Stąd też najważniejsza odpowiedź musi być poprzedzona pytaniami: Czego potrzebuję? Czemu ma to służyć?

Zwłaszcza, że nie zawsze tam potrzebny jest portal, gdzie wystarczy strona www. Jednakże zawsze trzeba pamiętać, iż ważnym zadaniem (poza informacją) parafialnych stron www / portali jest edukacja. Najczęściej całkowicie lekceważona przez twórców tego, co w ich przekonaniu ma być graficznie piękne i bardzo chwytliwe.

Jednakże to nie oznacza, że jedyną wartością dodatnią parafialnych stron www / portali mają być ogłoszenia duszpasterskie (parafialne) i intencje. A najważniejszą w tym medium, którym jest Internet informacją ma być numer rachunku bankowego parafii. Co niestety (!) jest częste. Szczególnie wtedy, gdy parafia posiada stronę www / portal z przymusu (np. nakazu kurii) a jedynym obowiązkiem do którego się poczuwa proboszcz jest dbałość o zasobność parafialnej kiesy. W efekcie czego najważniejszymi informacjami są te, które dotyczą zbiórek pieniężnych w bieżącą niedzielę i zapowiadające cel „co łaska” na następną.

Podczas gdy wszyscy wiemy, że tak być nie powinno. Gdyż parafialne strony www / portale nie temu służą. A powinny – w sposób jak najszerszy – informować o życiu duszpasterskim w parafii oraz być łącznikiem pomiędzy wspólnotą parafialną a jej członkami m.in. zmuszonymi do migracji za praca i chlebem.

Dlatego przerost formy nad treścią jest błędem. Szczególnie, że nawet forma parafialnych stron www / portali powinna uwzględniać ważność publikowanych treści – z zachowaniem priorytetów. O czym nie musi wiedzieć osoba będąca budowniczym tych mediów, a nie znająca zagadnień związanych z Kościołem katolickim, czyli również dotyczących m.in. funkcjonowania parafii. Na co trzeba zwrócić uwagę, aby uznać potrzebę ustanowienia redaktora prowadzącego, który będzie wyznaczał właściwe kierunki – w budowaniu i istnieniu tego czym są parafialna stron www / portal.  Zwłaszcza, iż tylko taka osoba (legitymująca się pełną wiedzą z zakresu tematyki dotyczącej Kościoła katolickiego) zapewni prawidłowe funkcjonowanie – spełniających swój cel parafialnych stron www / portali. Co bardzo ważne, bez konieczności – generującej dodatkowe koszty – modyfikacji (przebudowy) tego, co pierwotnie zostało wykonane źle.

Na co naprawdę warto zwrócić szczególną uwagę, gdy nie brakuje (licznych!) przykładów, że najczęściej będące efektem oszczędności finansowych źle zbudowane parafialne strony www / portale można by – ustanawiając redaktora prowadzącego odpowiedzialnego za ich jakość – stworzyć od razu jako dobre. W tym celu angażując znacznie niższe koszty, niż te związane z przebudową – nawet ładnych graficznie i funkcjonalnych – lecz nie dla parafii stron www o/lub portali.