Prowadzenie parafialnych portali i stron internetowych to bycie ich redaktorem, osobą odpowiedzialną za przekazywane informacje, w różnorodnych jej formach. Jednakże zawsze (tylko)  w sposób zgodny z obowiązującym prawem i konkretnie. Albowiem w treści informacji nie ma miejsca na komentarze i opinie, recenzje i osądy. Co nie wyklucza często koniecznych objaśnień, czyli szczegółowego (dokładnego) omówienia zagadnienia będącego treścią przekazywanych informacji.

Redaktor prowadzący, bardzo często nazywany administratorem portalu / strony WWW to osoba mająca znacznie szerszy zakres obowiązków niż tylko uaktualnianie treści przez, zwykle cykliczną, wymianę otrzymywanych materiałów. Redaktorem prowadzącym jest ten, kto ponosi osobistą odpowiedzialność za funkcjonowanie portalu / strony internetowej jako serwisu informacyjnego. Będąc osobą kompetentną, zdolną do pełnej samodzielności w zakresie powierzonych mu obowiązków. 

Samodzielność, gdy ona dotyczy prowadzenia parafialnych portali i stron internetowych, oznacza konieczność (na bardzo dobrym poziomie) dogłębnej znajomości tematyki związanej z Kościołem katolickim, w tym Katechizmu i Kodeksu prawa kanonicznego. A także innych dokumentów Kościoła (np. encyklik, adhortacji itp.). Aby być samodzielnym, należy być biegłym w zakresie poruszanych zagadnień. Wykazywać się znajomością słownictwa i specjalistycznej terminologii, jak i zasad pisowni; zwłaszcza słownictwa religijnego. Należy znać również hierarchiczność i struktury Kościoła (nie tylko partykularnego) oraz mieć rozeznanie w kwestiach dotyczących podziału administracyjnego Kościoła. Redaktor prowadzący parafialny portal (stronę internetową) zawsze powinien być o krok przed zapowiadanymi wydarzeniami, a przede wszystkim zobowiązany jest doskonale znać układ roku liturgicznego.