Czym różni się strona internetowa od portalu? Jaka jest różnica pomiedzy portalem a wortalem? Poznanie odpowiedzi na te pytanie jest ważne, aby zrozumieć, że portale od stron www odróżnia ich wielkość i wielowarstwowość.

Strony internetowe – mając charakter głównie informacyjny – skupiają się przede wszystkim na udostępnianiu treści z którymi można zapoznać się każdy oraz w prosty sposób. Czego przykładem są np.  strony-wizytówki. Natomiast portale posiadają modułową konstrukcję (podstrony) i oferują szeroki zakres tematyczny informacji, skierowanych do różnych grup odbiorców. Portale (niektóre) posiadają wersje językowe, co także je odróżnia od stron www, zazwyczaj utworzonych w jednym języku. Natomiast wortal (ang. VORTAL czyli Vertical Portal) to portal internetowy zajmujący się jedną – najczęściej zawężoną – określoną tematyką.

Drugim zagadnieniem – najczęściej niestety (!) przejaskrawionym przez twórców stron www i/lub portali – jest tzw. content, czyli zwracanie uwagi na skuteczność marketingową i rozpoznawalność przez wyszukiwarki internetowe stron www i/lub portali. Co nie ma żadnego znaczenia, absolutnie żadnego dla Kościoła katolickiego, czyli też np. parafii. Stąd też najważniejsza odpowiedź musi być poprzedzona pytaniami: Czego potrzebuję? Czemu ma to służyć?

Zwłaszcza, że nie zawsze tam potrzebny jest portal, gdzie wystarczy strona strona internetowa. Natomiast wówczas, gdy przekaz internetowy jest (lub ma być) serwisem informacyjnym, nie tworzy się wortalu internetowego na którym zazwyczaj poruszany jest jeden temat lub pewien zakres tematyczny. Co z kolei wtedy, gdy chce się przedstawić np. grupę duszpasterską i cel jej działania na pewno jest uzasadnione.

Natomiast bez względu na formę – najczęściej w efekcie  oszczędności finansowych – są źle zbudowane parafialne strony www i portale, z opublikowanymi na nich informacjami na bardzo niskim poziomie, a błędnymi wówczas, gdych ich autorami są osoby nie znające zagadnień związanych z Kościołem katolickim. Czemu można zapobiec ustanowieniem redaktora prowadzącego, który będzie wyznaczał właściwe kierunki internetowego przekazu. Bądź tylko asystenta, którym może być osoba legitymująca się pełną wiedzą z zakresu tematyki dotyczącej Kościoła katolickiego, a która zapewni prawidłowe funkcjonowanie – spełniających swój cel – parafialnych stron www i portali.