▪ Czym jest utwór współautorski? To utwór będący rezultatem współdziałania kilku osób. Przy czym słowo: współdziałanie jest tutaj kluczowe, gdyż pomiędzy osobami pracującymi nad stworzeniem utworu współautorskiego musi istnieć świadome porozumienie, założenie wspólnej pracy. [ ]
+
▪ Co to jest wkład twórczy? Wkład osób pracujących wspólnie nad utworem musi mieć charakter twórczy. To znaczy, że osobne wkłady muszą posiadać cechy oryginalności i indywidualności, czyli spełniać te same warunki, które konieczne są do uznania działa za utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
Natomiast:
„Współtwórczość nie zachodzi, gdy współpraca określonej osoby nie ma charakteru twórczego, lecz pomocniczy, chociażby umiejętność wykonywania czynności pomocniczych wymagała wysokiego stopnia wiedzy fachowej, zręczności i inicjatywy osobistej”. • Wyrok SN z dnia 19.07.1972 r. II CR 575/7

+

▪ Kim są oraz co robią redaktor, korektora i weryfikator? Redaktor to według powszechnej definicji twórca tekstu, jego autor. Korektor nie zajmuje się merytoryką (zawartością, poprawnością) tekstu, nie skupia na tym, co autor chciał przekazać. Korektora nie interesuje to, co zostało napisane, lecz jak to zostało napisane, czyli czy jest zgodne z zasadami poprawności językowej i edytorskiej. Szlifuje to, co przeoczył (lub na co wpływu nie miał) redaktor. Osobą uczestniczącą w przygotowaniu tekstu do publikacji może być także weryfikator. Powszechnie to osoba dokonująca sprawdzenie prawdziwości, przydatności lub prawidłowości czegoś. W związku z tym powstaje pytanie kim jest weryfikator w procesie przygotowania tekstów do ich publikacji. Weryfikacja jest czynnością kontrolno-oceniającą, która zazwyczaj kończy się wskazaniem potrzeby „odnaukowieniau” treści wcześniej trudno dostępnych dla ogółu czytelników; m.in. „odteologizowanie” tych tekstów, które wcześniej były  „przeteologizowane” i/lub nadmiernie „ukościelnione”..