Wiarygodność to najważniejszy cecha (właściwość) informacji. Dotyczy prawdziwości danych; związana jest ze źródłem jej pochodzenia. Za wiarygodne źródło uznaje się osobę bądź instytucję, która posiada właściwe kwalifikacje, wystarczającą wiedzę i jest uznana za godną zaufania. Równie ważna, dlatego winna podlegać ocenie, jest aktualność informacji, rozumiana jako zgodność ze stanem rzeczywistym w momencie, kiedy informacja jest redagowana i wykorzystywana.

Z kolei dokładność informacji może być analizowana po kątem stopnia szczegółowości informacji i precyzyjności jej przedstawienia. Dobrej jakości informacja powinna bazować na faktach, być obiektywna oraz widocznie rozgraniczona od opinii własnych jej autora. Ponadto informacje powinny zawierać adekwatną do tematu i zrozumiałą terminologię oraz ściśle i precyzyjnie odpowiadać na pytanie, które było przyczyną wyszukiwania informacji.

Cechą informacji jest także relewantność. Termin ten oznacza stopień zbliżenia informacji do problemu z jakim użytkownik ma do czynienia. Informacja relewantna to taka, która odpowiada potrzebom informacyjnym jej użytkownika. Również niezmiernie ważna jest adekwatność informacji do poziomu wiedzy odbiorcy, czyli by przekazywana treść była dla niego wystarczająco zrozumiała i przedstawiona w logiczny sposób. Toteż tekst będący li tylko przekazem posiadanej – nawet, gdy bardzo fachowej (naukowej) – wiedzy przez jego autora nie zawsze musi być (lub jest) informacją przydatną do jej wykorzystania na portalach i stronach internetowych. Dlatego wymaga redakcji językowej, czyli niejako odnaukowienia (w pozytywnym tego słowa znaczeniu). Można tego uniknąć  zlecając napisanie informacji przystosowanych do konkretnych potrzeb, określonych zadań i wykorzystania w zamierzonym celu.