Bogactwo tematyki oraz złożoność bardzo często skomplikowanych zagadnień, które dotyczą Kościoła katolickiego prowadzą do tego, że autorem merytorycznie poprawnych treści może być jedynie osoba, która ma wiedzę na temat. Albowiem tekst napisany poprawnie pod względem merytorycznym to taki, który dotyczy sedna problemu, jego istoty a zaprezentowane treści są spójnie i logicznie. Wobec czego nie wystarczy być katolikiem, aby być autorem treści dotyczących Kościoła a jednocześnie nie posiadać potrzebnego zasobu wiedzy. Zwłaszcza, że jest bardzo istotna różnica pomiędzy określeniami „wiedzieć” i „przekazać”. Albowiem można mieć wiedzę w danej dziedzinie, lecz nie posiadać umiejętność jej zwerbalizowania i efektywnego przekazania. Również można mieć niezwykle „lekkie pióro”, ale już niekoniecznie znać terminologię obowiązującą w Kościele katolickim a tym bardziej żargon środowiskowy księży, czyli specyficzne nazewnictwo „zawodowe”, trudno zrozumiałe dla osób z zewnątrz