Odwiedzana strona w krótki sposób zwraca uwagę na liczne błędy i nieprawidłowości powszechnie występujące na wielu głównie parafialnych portalach i stronach internetowych, które zazwyczaj prowadzone są przez osoby niekompetentne. Bardzo wiele błędów można dostrzec także na e-serwisach diecezjalnych a więc tam, gdzie w ogóle być ich nie powinno. Dlatego, że za treści zamieszczane na informacyjnych są księża lub świeccy rzecznicy prasowi tychże diecezji, których dotyczy obowiązek określony w art. 12. 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. W związku z czym należy wyjaśnić, że prasa to nie tylko publikacje drukowane, lecz również internetowy przekaz informacji. Zatem od wskazanych osób należy wymagać pod każdym względem poprawnych, rzetelnych informacji. Dlatego diecezjalni rzecznicy prasowi, którzy często sami są autorami publikowanych treści, a mimo iż od tego obowiązku zazwyczaj się odżegnują są osobami odpowiedzialnymi za serwisy internetowe parafii dotyczy art. 31 tu przywołanej ustawy, który wskazuje na obowiązek sprostowania informacji nieścisłej lub nieprawdziwej.