Redaktor naczelny / prowadzący portalu internetowego to osoba odpowiedzialna za treści publikowane w serwisie internetowym – nazywany portalem wtedy, gdy informacje na nim zamieszczane skierowane do szerokiego grona odbiorców. Natomiast wortale to serwisy internetowe zawierające informacje z danej dziedziny Pomimo, iż serwisy internetowe nie mają nadanego międzynarodowego znormalizowanego numeru wydawnictw ciągłych ISSN (ang. International Standard Serial Number) publikowane na nich treści podlegają wszystkim rygorom prawnym określonym m.in w prawie prasowym a także dotyczącym praw autorskich i ochrony danych osobowych. Stąd też rola redaktora (naczelnego / prowadzącego) portalu jest bardzo ważna a znajomość przez niego obowiązującego prawa niezwykle cenna. Zwłaszcza, gdy za wszystkie przypadki naruszenia przepisów obowiązującego prawa odpowiedzialność ponosi właściciel portalu, który nie jest zobowiązany do tego, aby znać warsztat dziennikarski.