Wszystko – człowiek, zwierzę i roślina; każdy sprzęt, nawet najdoskonalsze urządzenie; wszystkie obiekty budowlane itd. wymagają przeglądów i opieki. Również pomocą i wsparciem technicznym, czyli opieką nad nimi powinny być objęte portale (witryny, strony) internetowe. Co polega m.in. na bieżącym monitorowaniu poprawności ich funkcjonowania, likwidacji błędów, jak i wykrywaniu potencjalnych zagrożeń. A także skutków włamania np. zamieszczenia treści niepożądanych ( w tym linków) przez osoby nieuprawnione. Do włamania na stronę może dojść na wiele sposobów, ale najczęstszymi są kradzieże haseł do witryny, brak aktualizacji oprogramowania, błędy w kodzie, czy wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania. Co ważne, o czym bezwzględnie należy pamiętać i czego nie należy lekceważyć – nie ma doskonałej metody, skutecznego sposobu, a tym bardziej złotego środka na ochronę przed hakerami. To stwierdzenie w pełni uzasadnia sens, potrzebę a nawet konieczność sprawowania opieki technicznej, permanentnej kontroli, stałego dozoru. Natomiast tym osobom, które dostrzegają sprzeczność pomiędzy wskazaniem braku skutecznych sposobów mających zapobiegać działaniom hakerów, a koniecznością opieki technicznej wyjaśniamy, że bezsilność wobec zdarzenia nie wyklucza zdolności do (najlepiej natychmiastowej) likwidacji jego skutków.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY • Osoby, które powierzą nam utworzenie portalu internetowego i/lub opiekę na istniejącym zyskają satysfakcję posiadania profesjonalnego kanału przekazu merytorycznych treści, wskutek otrzymanej od nas gwarancji zawsze rzetelnego, z wielką starannością wykonania powierzonych nam zadań. Bowiem zadowolenie P.T. Zleceniodawcy jest dla nas najważniejsze.