Transkryptor (transkrybować – dokonywać transkrypcji) – to osoba zajmująca się przepisywaniem tekstów ze słuchu; zapisaniem tekstu mówionego w postaci umownych znaków lub zapisanie tekstu z użyciem innego systemu znaków niż ten, w którym był zapisany pierwotnie. W muzyce transkrypcją jest opracowanie utworu muzycznego na inny instrument lub głos, niż ten na który tenże utwór był on pierwotnie skomponowany. Transkrypcją się nazywa także utwór powstały w ten sposób. Natomiast sięgając do słownika synonimów pod hasłem transkrypcja można – między innymi –  znaleźć słowo: przeróbka, które słownik języka polskiego tłumaczy: powtórne opracowanie czegoś, przerobienie, przerabianie czegoś poprzez wprowadzenie pewnych zmian mających daną rzecz ulepszyć, dostosować do określonych potrzeb. W związku z tym transkrypcja to również modyfikacja i aktualizacja. W efekcie, gdy transkrypcja dotyczy tekstów napisanych, transkryptor je także przerabia i często nawet udoskonala. To, co także można nazwać przeprojektowaniem tekstów (ang. redesign) na bardziej dostępne jest zazwyczaj czynnością związaną ze zmianę grupy odbiorców przekazywanych treści..