Dokonania Alberta Einsteina zna większość ludzi, a ten noblista ostrzegał, że: „Informacja nie jest wiedzą”. Po czym wyjaśniał, iż: „Wiedza jest doświadczeniem. Wszystko pozostałe – to informacja”. Jednak pomimo, że uczony zwrócił uwagę na istnienie znaczącej różnicy, nadal wiele osób myli pojęcie „informacja” utożsamiając to słowo ze słowem „wiedza”. W następstwie czego – szczególnie wtedy, gdy  zagadnienie jest bardziej złożone a nawet  skomplikowane – brak zrozumienia charakteru przekazu przez jego autora często powoduje, że tenże przekaz jest niezrozumiały dla jego odbiorców. Tymczasem teksty na stronę powinny mieć informacyjny charakter, a przekaz musi być czytelny i zrozumiały. Nie należy stosować zwrotów, które wymagają wiedzy zaawansowanej w konkretnej dziedzinie. Stosowanie skomplikowanego słownictwa oraz tworzenie długich i zawiłych zdań powoduje, że tekst w odbiorze jest trudny. Najważniejsze informacje należy przekazywać na początku, a po nich wyjaśniać szczegóły.