Wypadki losowe nie wybierają daty i godziny. Choroby nie zważają na płeć i wiek. Dlatego życie pisze różne scenariusze.Częstym skutkiem wypadków i chorób jest niepełnosprawność, a problemem osób niepełnosprawnych staje się to, że nie potrafią one pogodzić się z nową dla nich sytuacją oraz zaakceptować nowej rzeczywistości w której się znaleźli i częstokroć już bezpowrotnie pozostając, będą musieli żyć.

Dlatego nalezy zwrócić uwagę, iż pierwszoplanową rolę w ukształtowaniu poczucia własnej wartości jest pełna akceptacja swojej niepełnosprawności. Czemu pomaga uświadomienie sobie – bez nadmiernego smutku czy rozpaczy –  ograniczeń wynikających z tego faktu, a zarazem skoncentrowanie się na mocnych stronach własnej osobowości, na możliwościach osiągnięcia sukcesów. Albowiem właściwy stosunek do siebie i do własnej niepełnosprawności umożliwia realną ocenę swoich możliwości, a także pozwala odzyskać wiarę w siebie. Co szczególnie jest niezwykle ważne wówczas, gdy osoba przez swoją niepełnosprawność utraciła szacunek dla samej siebie – czując się gorszą od otaczających ją ludzi.

Tymczasem osoba niepełnosprawna jest tylko inna! Czego nadal nie dostrzega polskie społeczeństwo, gdzie dyskryminacja to nadal aktualny problem – pomimo, że w Europie i na całym świecie zrobiono znaczący postęp w kwestii postrzegania tego problemu. Własnym słowo zaprzeczają również ci, którzy ukazują osoby niepełnosprawne jako w pełni wartościowe, a zarazem mówią o budowani atmosfery tolerancji dla osób niepełnosprawnych… a nie ich akceptacji.

Przeto, aby temu przeciwdziałać należy zarówno zachęcać społeczeństwo do otwarcia się na osoby niepełnosprawne i odwrotnie. Zwłaszcza, że zamknięcie się w kokonie nieszczęścia i utyskiwanie nad własnym losem jest drogą wiodącą donikąd. Stąd też przede wszystkim osoba niepełnosprawna – odrzucając to wszystko, co gorsze – powinna skupić się na tym, co w niej jest najlepsze i swoje przymioty pokazać otoczeniu. Po to, by zaprezentować nie tylko kim jest i co potrafi, ale przede wszystkim, co chce, potrafi i może… – pomimo ograniczeń wynikającyuch ze stanu zdrowia i niepełnosrparwności – … robić. Czemu służą prywatne strony internetowe do zakładania których gorąco zachęcam!

PRZECZYTAJ KONIECZNIE

Internet jako medium wspierające rodzinę dziecka niepełnosprawnego
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizacji osób niepełnosprawnych
Potencjał internetu i jego (nie)wykorzystanie w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych
w: Polacy niepełnosprawni – od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej (strony: 335-376)