Tym co powszechnie nazywane jest stroną internetową mogą być portal, wortal i witryna, czyli „zbiór” stron internetowych. Jakkolwiek istnieją strony internetowe pojedyncze, wtedy nazywane wizytówkami. Natomiast od tego „co” bardziej istotne jest „jak”. Szczególnie wtedy, gdy chce się sprostać rzeczyiwstym potrzebom (przyszłych) użytkowników np. parafialnego portalu internetowego. Wtedy nie należy tylko stwierdzić „chcę by mieć”, lecz należy przemyśleć a następnie uwzględnić potrzeby i oczekiwania środowiska. Tym bardziej, że coś (cokolwiek), co jest nieużyteczne z reguły bardzo szybko staje się niepotrzebne. Dlatego planując stworzenie np. portalu internetowego wszelkie zmierzające do jego utworzenia działania należy rozpocząć od projektu. Po którego wdrożeniu, czyli utworzeniu przedmiotowego portalu (stron/-y) i jego udostępnieniu użytkownikom zazwyczaj następuje (raczej nieunikniona) weryfikacja. W mniejszym lub większym stopniu wymagająca modyfikacji dostosowawczych, czyli podjęcia działań wtedy już bardzo konkretnych, gdyż pod indywidualne zamówienie tzn. określające precyzyjnie to, co wcześniej było ustalone ogólnie, na podstawie powszechnie przyjętych reguł i zasad. Tego typu „zmiany” zwykle odpłatne, czyli podnoszące wymiar kosztów ustalonych w zamówieniu, dla nas są oczywiste, abyśmy mogli w pełni usatysfakcjonować zleceniodawcę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY • Osoby, które powierzą nam utworzenie portalu internetowego i/lub opiekę na istniejącym zyskają satysfakcję posiadania profesjonalnego kanału przekazu merytorycznych treści, wskutek otrzymanej od nas gwarancji zawsze rzetelnego, z wielką starannością wykonania powierzonych nam zadań. Bowiem zadowolenie P.T. Zleceniodawcy jest dla nas najważniejsze.