SPEŁNIANIE FUNKCJI

Zarządzanie portalem internetowym obejmuje tworzenie i edytowanie jego stron oraz zarządzanie ich zawartością. Portal internetowy – często lecz mylnie utożsamiany ze stroną internetową – to „zbiór” spójnych ze sobą wielu stron www. Portal internetowy zajmujący się jedną określoną tematyką nazywa się wortalem. Zatem, gdy wortale internetowe są to takie strony, na których zazwyczaj poruszany jest jeden temat lub pewien zakres tematyczny – czym są np. parafialne … (co?) interaktywne strony poświęcone jednej dziedzinie. Zwłaszcza iż Słownik języka polskiego PWN również wyjaśnia, że wortal to: portal internetowy wyspecjalizowany w określonej tematyce. Nie można zaś zaprzeczyć temu iż parafialne to związane z Kościołem. Jednakże nie jest najważniejsze to czy portal, czy wortal. Bardziej istotna wydaje się i niewątpliwie jest jego/ich zawartość, czyli to czym są, jakie są i czemu służą publikowane treści. I właśnie na tym polega zarządzanie. Zarządzanie portalem służy temu, aby… – posługując się bardzo prostym porównaniem – … nie był „straganem jarmarcznym”, czyli zbiorem wszystkiego wymieszanym z wszystkim, lecz bez określonej kwalifikacji tematycznej. Tym bardziej, że można dużo powiedzieć a zarazem nic nie przekazać co stanowiłoby jakąkolwiek wartość. To samo dotyczy pisania, czyli m.in. przekazu treści w Internecie.

W ramach współpracy oferuję zarządzanie treścią, aby portal wypełniał funkcje i zadania oraz osiągał wyznaczone cele.

Jaka powinna być informacja w Internecie? Aby odpowiedź na to pytanie właściwie zrozumieć należy wiedzieć, że Internet to cyfrowa „prasa”. Natomiast cechami skutecznej informacji prasowej są: aktualność, neutralność, zwięzłość i konkretność. Informacja winna mieć także cechy bliskości. Co to oznacza? Informacja powinna być oczekiwana i potrzebna. Oczekiwana, by wyjaśniała i potrzebna, aby można z niej w razie potrzeby skorzystać. Natomiast, aby informacja była przydatna winna być aktualna i bardzo konkretna. Neutralna dlatego by nie przedstawiała punktu widzenia jej autora, jego opinii, oczekiwań i potrzeb, lecz przedstawiała fakty. Niezwykle istotne jest również wytłumaczenie. Zatem zarządzanie treścią to także po stwierdzeniu „że” dopowiedzenie „dlaczego”. Czego bardzo często brakuje w informacjach, aby można było je ocenić pozytywnie. Stąd też zarządzanie treścią jest „cenzurą” – uwzględniając potrzeby odbiorców, spojrzeniem na publikowane treści ich oczami.